Dr. Geert Vandendriessche

Foto van dr. Geert Vandendriessche

Knie- en heupchirurgie
Kinderorthopedie
Medicolegale geneeskunde

Dr. Geert Vandendriessche was als orthopedisch chirurg verbonden aan het AZ Jan Palfijn te Gent. Hij verliet het ziekenhuis op 31 juli 2020.

Hij was er sinds 1987 staflid van de Dienst voor Orthopedische en Arthroscopische Chirurgie en Traumatologie van het Bewegingsstelsel en werkte er samen in deze dienst met dr. Christian Van Vynckt, dr. André Harth, dr. Yves Depaepe, dr. Thomas de Bo en dr. Kris Moens. Binnen deze dienst stond hij er in voor de knie- en heupchirurgie evenals voor de kinderorthopedie. Voor deze laatste discipline wordt hij opgevolgd door dr. Sophie Lauwagie, die naast haar activiteit in het UZ Gent als consulent werkt in het AZ Jan Palfijn.

Sinds 2007 was hij stagementor van het UZ Gent (stagemeester voor artsen in opleiding). Op 1 september 2019 werd hij in deze functie opgevolgd door dr. André Harth.

In 2010 werd hij medisch diensthoofd van de Dienst voor Orthopedische en Arthroscopische Chirurgie en Traumatologie van het Bewegingsstelsel in het AZ Jan Palfijn. Op 1 januari 2017 werd hij opgevolgd door dr. André Harth.

Sinds 1991 werden mede in zijn dienst orthopedisch chirurgen opgeleid. Een aantal hiervan werken in de Gentse regio: dr. E. Van Ovost en dr. A. Dobbelaere (AZ Sint-Lucas), dr. G. Sys en dr. S. Lauwagie (UZ Gent), dr. F. Mortier, dr. T. Lootens, dr. P. Byn, dr. P. Vansintjan en dr. M. Cromheecke (AZ Maria Middelares, Campus Gent).

Sinds 1 augustus 2020 worden enkel nog raadplegingen gedaan.

Naast zijn activiteit als medicus practicus blijft hij werkzaam als deskundige in het kader van de evaluatie van menselijke schade.


Opleidingen

Opleidingen

Dokter in de Genees-, Heel- en Verloskunde (RUG).

Geneesheerspecialist in de Orthopedische Chirurgie-Traumatologie.

Geneesheerspecialist in de Verzekeringsgeneeskunde en Medische expertise.

Getuigschrift van Aanvullend Onderwijs in de Verzekeringsgeneeskunde (interuniversitaire opleiding RUG, KUL en UIA).

Getuigschrift van Aanvullend Onderwijs in de Sportgeneeskunde (RUG).

Brevet Radioprotectie (Gebruik tot medische doeleinden van toestellen die ioniserende stralingen uitzenden (RUG)).

Brevet Postacademisch Onderwijs Gerechtelijk Expert (RUG).

Nationaal register van Gerechtsdeskundigen: Identificatienummer NRGD EXP6616208

Lidmaatschappen

Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie (BVOT).

European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA).

Belgian Association of Pediatric Orthopaedics (BAPO).

Belgian Knee Society (BKS, effectief lid).

Belgian Hip Society (BHS).

Belgische Vereniging van Raadgevende Geneesheren - Experten Afdeling Oost-Vlaanderen.

Belgische Nederlandstalige Vereniging van Verzekeringsraadsgeneesheren en Medische Experten (BENEVERMEDEX).

Raadplegingen

Raadplegingen gebeuren (enkel op afspraak) in Vinderhoute (Rozenhoed 41, 9921 Lievegem).

De praktijkruimte in Gent (Jeruzalemstraat 44, 9000 Gent) is voorbehouden voor medische expertisen.