Dr. Geert Vandendriessche

Dr. Geert Vandendriessche

Knie- en heupchirurgie • Kinderorthopedie

Dr. Geert Vandendriessche is als orthopedisch chirurg verbonden aan het AZ Jan Palfijn te Gent.

Hij is er sinds 1987 staflid van de Dienst voor Orthopedische en Arthroscopische Chirurgie en Traumatologie van het Bewegingsstelsel en werkt op heden samen in deze dienst met Dr. André Harth, Dr. Yves Depaepe en Dr. Christian Van Vynckt. Binnen deze dienst staat hij in voor de knie- en heupchirurgie alsmede voor de kinderorthopedie. Benevens zijn activiteit als medicus practicus is hij werkzaam als deskundige in het kader van de evaluatie van menselijke schade.

Sinds 2007 is hij stagementor van het UZ Gent (stagemeester voor artsen in opleiding).

Sinds 1991 worden mede in zijn dienst orthopedisch chirurgen opgeleid. Een aantal hiervan werken in de Gentse regio: Dr. E. Van Ovost (AZ Sint Lucas), Dr. G. Sys (UZ Gent), Dr. F. Mortier (AZ Maria Middelares, Campus Gentbrugge), Dr. T. Lootens (AZ Maria Middelares, Campus Gent) en Dr. P. Byn (AZ Maria Middelares, Campus Gent).

In 2010 werd hij medisch diensthoofd van de Dienst voor Orthopedische en Arthroscopische Chirurgie en Traumatologie van het Bewegingsstelsel in het AZ Jan Palfijn.


 • Dokter in de Genees- , Heel- en Verloskunde (RUG)
 • Geneesheerspecialist in de Orthopedische Chirurgie - Traumatologie
 • Geneesheerspecialist in de Verzekeringsgeneeskunde en Medische expertise
 • Getuigschrift van Aanvullend Onderwijs in de Verzekeringsgeneeskunde (interuniversitaire opleiding RUG, KUL en UIA)
 • Getuigschrift van Aanvullend Onderwijs in de Sportgeneeskunde (RUG)
 • Brevet Radioprotectie ( Gebruik tot medische doeleinden van toestellen die ioniserende stralingen uitzenden (RUG)
 • Brevet Postacademisch Onderwijs Gerechtelijk Expert (RUG)
 • Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie (BVOT, effectief lid)
 • European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)
 • American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS, geaffilieerd lid)
 • Belgian Association of Pediatric Orthopeaedics (BAPO, effectief lid)
 • Belgian Knee Society (BKS, effectief lid)
 • Belgian Hip Society (BHS)
 • Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVVS)
 • Belgische Vereniging van Raadgevende Geneesheren - Experten Afdeling Oost-Vlaanderen
 • Wetenschappelijke Vereniging Verzekeringsgeneeskunde (WVV)

AZ Jan Palfijn

Henri Dunantlaan 5
9000 Gent
Tel. 09 224 85 80

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
8:00 – 12:00 8:30 – 12:00 14:00 – 18:00 8:30 – 12:00

Privaat

Rozenhoed 41
9921 Lovendegem (Vinderhoute)
Tel. 09 227 72 92

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
19:00 – 21:30

Jeruzalemstraat 44
9000 Gent
Tel. 09 227 92 92

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Enkel op afspraak (Evaluatie menselijke schade, verzekeringsgeneeskunde, medische expertisen, medico-legaal advies)

AZ JAN PALFIJN

Tel. 09 265 12 09
Tel. 09 224 85 80
Fax 09 224 85 66
geert.vandendriessche@janpalfijngent.be

PRIVAAT

Tel. 09 227 72 92
Fax 09 236 28 71
geert@orthopedie-janpalfijn.be

Financiële gegevens

Nummer O.G. Oost-Vlaanderen: 3822
RIZIV-nummer: 1/43822/29/480

Ondernemingsnummer: 0813.710.630
BTW-nummer: BE 0813.710.630

ING 390-0332089-16
IBAN BE72 3900 3320 8916
BIC BBRUBEBB